سیستم قاب ساده ساختمانی
MK10
  به مجموعه‌ای از اعضای سازه که در برابر بارهای ثقلی مقاومت می‌کنند، سیستم باربر ثقلی میگویند که همان سقف‌ها می‌باشند که در جلسات قبلی به آن‌ها اشاره‌شده است. به‌طور مشابه، سیستم باربر جانبی قسمتی از یک سازه است که وظیفه دارد در برابر بارهای جانبی  مقاومت کرده و آن‌ها را از مسیری ایمن به سمت شالوده هدایت نماید. درنتیجه، برای حفظ پایداری سازه، هم به سیستم باربر ثقلی و هم سیستم باربر جانبی نیازمندیم. از دیدگاه مهندسین سازه، بهترین سیستم باربر جانبی، سیستمی است که در آن اعضای باربر جانبی اصلی سازه، به بهینه‌ترین شکل ممکن، ترکیبات بار ثقلی و جانبی را تحمل کرده و به فونداسیون منتقل می‌کنند.   1- سیستم دیوار باربر: در این نوع سیستم باربر جانبی، ...
توسط
تومان