جلسه صفر: مقدمات استفاده از دوره و فایل های اولیه

درس
اطلاعات تکمیلی

توضیحات مربوط به جلسه در این قیمت قرار می گیرد.

 

اطلاعات تکمیلی مربوط به درس که برای کاربرانی که به درس دسترسی دارند قابل مشاهده می باشد.

0

زندگی نامه

توسط
تومان